Odbudowa muru późnogotyckiego z cegły

Prace renowacyjne wykonane zostały przy użyciu tradycyjnych zapraw przygotowanych na bazie wapna oraz wykonanych za zamówienie replik cegieł gotyckich, wyprodukowanych tradycyjnymi metodami: ręcznie, z form drewnianych, suszonych naturalnie, na słońcu i wypalanych węglem.

Odbudowując stare budowle architektury ceglanej należy pamiętać, że rekonstrukcja nie polega na wyborze najkrótszej drogi do celu. Można sobie wyobrazić taką oto sytuację, że ów gotycki mur odbudowujemy z typowej, powszechnie dostępnej cegły budowlanej a następnie tynkujemy. Albo – żeby było jeszcze szybciej i jeszcze taniej – rezygnujemy z cegieł i wykorzystujemy do odbudowy bloczki. Wszystko pokrywamy na końcu tynkiem, żeby nie było widać różnicy.

Takie sposoby może byłyby tańsze i szybsze ale nie miałyby nic wspólnego z renowacją, z zachowaniem jakiejś części materialnego dziedzictwa a przecież o to  właśnie chodzi w konserwacjach zabytków.