Ogrodzenie wymurowane z kamienia polnego

mur-z-kamienia

Mur zbudowany z łupanego kamienia polnego, oraz wstawek z cegły rozbiórkowej, której użyto tu w celach estetycznych. Całość wymurowana na fundamencie (głębokość ok. 50 cm). Jako zaprawy użyto mieszanki cementowej (czysty cement portlandzki zmieszany w odpowiedniej proporcji z piaskiem rzecznym, wodą i małym dodatkiem wapna hydratyzowanego). Co 4 m w murze umieszczono zbrojenie: pręt żebrowany o średnicy 6 mm.